English מרכז מורשת גוש קטיף בגולן
צור קשר מרכז מורשת גוש קטיף בגולן גלריה מרכז מורשת גוש קטיף בגולן פעילויות מרכז מורשת גוש קטיף בגולן מידע כללי מרכז מורשת גוש קטיף בגולן אודות מרכז מורשת גוש קטיף בגולן מרכז מורשת גוש קטיף בגולן
סרטים

מתוך צילומי הסרט ההיסטורי

מתוך צילומי הסרט ההיסטורי

מרכז מורשת גוש קטיף בגולן הפיק סרטים ייחודיים בהשתתפות משפחות גוש קטיף:

הסרט "ממשבר – לצמיחה" - מספר את סיפור המשפחות, זכרונות מתוקים מגוש קטיף, הגירוש, והשיקום מחדש בגולן.

הסרט "מעזה ועד היום"- מספר את סיפור ההתיישבות בכל הדורות בחבל קטיף, מאברהם אבינו בגרר, שמשון הגיבור בעזה, יונתן החשמונאי… כפר דרום תש"ז ועד ימינו. כמו במכונת זמן חוזרות המשפחות המשחקות בסרט לכל תקופה, ומחיות אותה עם המוסיקה, התפאורה והתלבושות המתאימות.

סרטי הניסים - שיחזור ותיעוד דרמטי ומרגש של הניסים שקרו למשפחות בגוש קטיף:
                       הסרטים: "תפילין נגד טילים"- הנס של יהודה
                                     "אוטובוס הילדים" - הנס של חלי
                                     "נס הרסיסים" - הנס של סיוון 
                                     "נס על חלב"  - גילוי מנהרת טרור מחאן יונס לקטיף ע"י...הפרות! 

הסרט "מאמין וזורע" - מספר על החקלאות הייחודית של גוש קטיף, ירקות עלים ללא חרקים,
ירקות אורגניים, פרחים, תוצר חקלאי ליצוא, חקלאות מן החי.
 
"זוכרים את הגוש"- לציון העשור לגירוש הפקנו שלושה סרטים, המתעדים זיכרונות ילדות של חמישה מבני גוש קטיף, והיום הורים לילדים:
 

חזרה לכל הפעילויות  >>    
מרכז מורשת גוש קטיף בגולן  04-6763535
אודות  |  מידע כללי  |  פעילויות  |  גלריה  |  צור קשר