English מרכז מורשת גוש קטיף בגולן
צור קשר מרכז מורשת גוש קטיף בגולן גלריה מרכז מורשת גוש קטיף בגולן פעילויות מרכז מורשת גוש קטיף בגולן מידע כללי מרכז מורשת גוש קטיף בגולן אודות מרכז מורשת גוש קטיף בגולן מרכז מורשת גוש קטיף בגולן
  • One
  • Two
  • Three
  • Four
  • Five
  • six
סרטים
מיצג חול
על קצה המזלג
משפחות גוש קטיף בגולן הקימו
באבנ"י  אית"ן על גדות נחל אל על
מרכז מורשת ייחודי.
מרכז חוויתי ,עוצמתי ומלא אמונה
המספר את סיפור
ההתיישבות בחבל קטיף.
מרכז של התיישבות וחקלאות
המספר את הבחירה בהמשך החיים של יצירה והתחדשות ברמת הגולן.
הפעילויות המוצעות לקבוצות ולמשפחות:
פסיפס ענק | סרטים ייחודיים | משחק מסלול | הצגה | סיפור אישי | תערוכת צילומים | הדרכה והרצאות לקבוצות
לסרט
טקס העשור - מבט לחדשות

****************
הזמנות לפעילות הניידת למבוגרים נוער וילדים 04-6763535

****************
מיצג חול אמנותי קסום

****************
ברוכים הבאים לאתר מרכז מורשת גוש קטיף בגולן

****************

זרע של אמונה
הרצאות
מרכז מורשת גוש קטיף בגולן  04-6763535
אודות  |  מידע כללי  |  פעילויות  |  גלריה  |  צור קשר